Předčasné splacení dluhopisu Emma Gamma 5,25 %/2022

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
V pátek 22. února 2019 rozhodla akciová společnost EMMA GAMMA FINANCE,  že v souladu s emisními podmínkami dojde k předčasnému splacení dluhopisů EMG 5,25/2022 (ISIN SK4120013012) k nejbližšímu dni výplaty výnosu, tj. k 23.4. 2019. Rozhodný den pro určení majitelů dluhopisů, kteří budou mít nárok na předčasné splacení těchto dluhopisů, je stanoven na 22. 3. 2019.

Emitent splatí jmenovitou hodnotu dluhopisu, dosud nevyplacené úrokové výnosy z dluhopisu (od posledního dne výplat do 23.4. 2019) a mimořádný úrokový výnos 3,325 % (33,25 EUR na jeden dluhopis). 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.