Tiskové prohlášení k dění kolem insolvenčního řízení skupiny Arca Investments

1-minutové čtení

V návaznosti na informace o dění kolem insolvenčního řízení skupiny Arca Investments, považujeme za nutné vydat toto tiskové prohlášení a tvrdě se ohradit proti tvrzením JUDr. Čarnogurského ml., která spojují skupinu J&T s protiprávním chováním - obohacováním se na úkor nezajištěných věřitelů.


Skupina J&T v čele s J&T Bankou od počátku transparentně v celé situaci vystupuje jako subjekt, který se snaží najít způsob, jak nezajištěným věřitelům pomoci.

Na základě finanční analýzy bylo poskytnuto skupině Arca, přesněji řečeno jejím projektům z oblasti real estate a energetiky, bankovní financování. Tímto krokem se předešlo nejen nekontrolovanému pádu seniorních úvěrů a realizaci zástav za potenciálně špatné ceny, které by poškodily drobné věřitele, ale především došlo ke stabilizaci dodávek tepla a elektřiny pro koncové odběratele a k záchraně rezidenčního projektu Pod Vinicou, do kterého mnoho lidí investovalo s vidinou vlastního bydlení.

Poskytnuté financování nesnížilo nic z hodnoty připadající nezajištěným věřitelům, naopak případná nadhodnota byla tímto naším krokem ochráněna.

Jsme připraveni i nadále, pokud to jen bude možné, pomáhat finanční stabilitě funkčních projektů skupiny Arca s cílem maximalizovat jejich hodnotu a přínos nezajištěným věřitelům. A to bez ohledu zda dojde ke konkurzu či k restrukturalizaci ať už na Slovensku nebo v České republice. Navíc jsme nezajištěným věřitelům iniciovali pomoc od mezinárodní právní kanceláře a společnosti Gomanold, které svou nabídku představí v nadcházejících dnech.