Makro: Růst HDP ve 3Q táhla spotřeba domácností

1-minutové čtení
J&T specialistaHDP ve 3Q vzrostlo o 1,5 % q/q (+1,3 % q/q v 2Q) a v meziročním srovnání bylo HDP vyšší o 3,1 % r/r (8,5 % r/r v 2Q). Oživení táhla výhradně domácí poptávka (domácnosti + vláda). Ukončení restrikcí, vysoký růst mezd a zlepšený sentiment se odrazily ve vysokém růstu spotřebních výdajů domácností (4,3 % q/q; 6,4 % r/r). Tento růst byl plošný a tvořil velkou část nárůstu celého HDP (příspěvek 2,3 procentního bodu k růstu 3,1 % r/r). Dále předvolební utrácení vlády (+2,6 % q/q; 5,0 % r/r) zvedlo meziroční růst HDP o 1,0 procentní bod. Odstávky v automobilovém průmyslu měly dva dopady. Na jedné straně došlo k propadu exportu a zahraniční obchod měl velmi negativní příspěvek k HDP (-5,8 procentního bodu). Na druhou stranu se nedokončená výroba aut projevila v rekordním nárůstu zásob (5,9 % HDP), což kompenzovalo výpadek exportu. Data mají neutrální dopad na ČNB, která bude dál pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.