J&T BANKA uzavřela třetí kvartál s čistým ziskem přes 1,5 miliardy korun.

3-minutové čtení

J&T BANKA, jedna z nejvýznamnějších privátních bank na českém trhu, uzavřela dle neauditovaných konsolidovaných výsledků třetí kvartál roku 2015 s čistým ziskem ve výši 1,52 miliardy korun, což představuje 10% meziroční nárůst. Bilanční suma za dané období přesáhla hranici 162 miliard, když v meziročním porovnání vzrostla o 24 %.K nárůstu bilanční sumy vedlo především navýšení klientských vkladů, které se rovnaly 124,738 miliardám korun (+19 %). Růst vykázaly také úvěry (85,306 miliard korun), kterých bylo poskytnuto meziročně o 20 % více.

„Banka se i nadále může pyšnit stabilní vkladovou bází. Termínované vklady se splatností rok a více tvoří přes 60 % vkladového portfolia. To spolu s vysokým objemem volné likvidity dává bance silný potenciál pro růst a financování nových projektů,“ říká Štěpán Ašer, generální ředitel J&T BANKY.

Vlastní kapitál banky činil ke konci září 15,369 miliard korun. V průběhu listopadu pak došlo k navýšení základního jmění banky  o více než 1 miliardu korun.

 

J&T BANKA, privátní banka úspěšných:

Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch úspěšných, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Na majetek se díváme komplexně. Nabízíme služby a poradenství, které řeší nejen současné potřeby našich klientů, ale zohledňují i širší rodinné vztahy a delší časový horizont. Ochraňují majetek nejen před ekonomickými vlivy, ale i proti legislativním změnám a životnímu běhu. Zahrnují multigenerační správu majetku a nástupnictví, investiční poradenství, obchodování s cennými papíry, správu a strukturování majetku či služby life-style managementu. Pro klienty, kteří chtějí poznat rozdílnost přístupu privátní banky a vyzkoušet komfort a kvalitu služeb je připravena služba Clear Deal, která je přístupná od půl milionu korun a kromě termínovaných vkladů nabízí i omezené množství investičních příležitostí. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic.

Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank AO,  banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu, slovenská Poštová banka a VABA banka v Chorvatsku. Více informací na: www.jtbank.cz

 

V případě dotazů prosím kontaktujte:

Monika Veselá

J&T BANKA, a.s.                                                   

PR manažerka

Email: mvesela@jtbank.cz

tel: +420 604 333 320

 

Konsolidované výsledky J&T BANKY, a. s., k 30. 9. 2015, dle IFRS

Hlavní položky bilancev mil. CZK09/201509/2014var. abs%
Bilanční suma banky162 035130 19731 83824%
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám12 57214 661-2 089-14%
Pohledávky vůči úvěrovým institucím27 2326 72920 503>100%
Cenné papíry22 96928 042-5 073-18%
Pohledávky za klienty85 30670 82614 48020%
Závazky vůči klientům124 738104 48320 25519%
Vlastní kapitál15 36915 777-408-3%
Kapitálová přiměřenost10,9%13,1%-2,19 
Likvidní aktiva*49 67334 34015 33345%
Likvidní aktiva / vklady37,4%31,8%5,55 
L/D ratio68,4%67,8%0,60 
* hotovost, pohledávky vůči centrální bance, pohledávky vůči bankám splatné do 3M, státní dluhopisy ČR/SR 

Výkaz zisků a ztrát

v mil. CZK09/201509/2014var. abs%
Čisté úrokové výnosy2 3322 1781547%
Úrokové výnosy4 4704 3161544%
Úrokové náklady-2 138-2 13800%
Čisté výnosy z poplatků a provizí476440368%
Výnosy z poplatků a provizí6055485710%
Náklady na poplatky a provize-129-108-21-19%
Přijaté dividendy1475-61-81%
Čistý zisk z obchodování890255635>100%
Ostatní provozní výnosy160191-31-16%
Provozní výnosy3 8723 13973323%
Personální náklady-674-594-80-13%
Ostatní provozní náklady-947-866-81-9%
Odpisy-74-62-12-19%
Snížení goodwillu0-2525-
Provozní náklady-1 695-1 547-148-10%
Zisk před tvorbou opr. položek k úvěrům a zdaněním2 1771 59258537%
Změna opravných položek a rezerv-693-249-444>100%
Zisk z přidruž. a společných podniků240330-90-27%
Zisk před zdaněním1 7241 673513%
Daň z příjmů-204-2868229%
Zisk z pokračujících činností1 5201 38713310%
Zisk z ukončovaných činností000-
Zisk za účetní období po zdanění1 5201 38713310%
C/I ratio43,8%49,3%-5,5