Index CECE: Zařazení Primoca a vyřazení Photonu dnes ke konci obchodování

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Podle oznámení z minulého týdne proběhnou pravidelné čtvrtletní úpravy regionálního indexu CECE. Nové váhy začnou platit od pátku 15. března, což znamená, že změny vah jednotlivých titulů v portfoliích proběhnou na závěr obchodování dnes, ve čtvrtek 14. března. Z titulů obchodovaných na pražské burze se úpravy indexu CECE přímo týkají tři titulů. U akcií Colt CZ by podobně jako předchozí kvartály mělo dojít k drobnému zvýšení počtu akcií a následně i mírnému nárůstu váhy. Z indexu budou vyřazeny akcie Photon Energy, a naopak nově do indexu budou zařazeny akcie Primoco UAV.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.