Investoři věří bankovnímu holdingu J&T a jeho růstu

2-minutové čtení
J&T specialista

Investoři věří bankovnímu holdingu J&T a jeho růstu

Skupina J&T Finance Group SE na konci července úspěšně umístila na trh dluhopisy v objemu přesahujícím miliardu korun. Jednalo se o dvě emise – pětiletou v českých korunách s ročním výnosem 4,9 % a čtyřletou eurovou s ročním výnosem 3,75 %. Obě emise byly prodány hned k datu vydání 27. a 30. července.

Emise, jež nesou oficiální název JTFG XI. 4,70/26 a JTFG XII 3,75/25, byly prodány ze dvou třetin investorům institucionálním a z jedné třetiny investorům soukromým. Čistý výtěžek emise bude použit na poskytnutí financování společnostem skupiny, a to především formou úvěrů nebo zápůjček na rozjezd zajímavých projektů.

Příležitost pro klienty

J&T Banka nabízí svým klientům možnost investovat do zajímavých dluhopisů dlouhodobě, a to dokonce v den vydání za emisní kurz. Dostávají tak příležitost vhodně diversifikovat své portfolio o dluhopisy různých emitentů z mnoha sektorů. „Za prvních 7 měsíců roku 2021 jsme umístili na trh dluhopisové emise 12 emitentů z různých sektorů podnikání, ve čtyřech případech došlo pro velký zájem ze strany investorů dokonce k navýšení primárně avizovaného objemu,“ říká Petr Vodička, ředitel divize Finanční trhy.

O skupině J&T Finance Group SE

J&T Finance Group SE podniká v oblasti privátního a retailového bankovnictví, správy majetku fyzických osob a institucí, investic a projektového financování. Investice v oblasti finančnictví, energetiky, cestovního ruchu, realit a hotelnictví v posledních letech doplňuje i o podporu startupů, e-commerce sektoru a moderních technologií.

Konsolidovaná bilanční suma JTFG SE, tedy společností podílejících se na těchto aktivitách v rámci Skupiny převážně v České republice, na Slovensku, v Rusku a Chorvatsku, narostla ke konci roku 2020 na 11,8 mld. EUR.  Vlastní kapitál činí 1,74 mld. EUR. Skupina rostla také v objemu obhospodařovaných aktiv, kdy ke konci roku 2020 spravovala majetek v hodnotě téměř 6 miliard EUR (2019: 5,7 miliardy EUR).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.