Státní rozpočet: Deficit se prohloubil na 274 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Státní rozpočet podle pokladničního plnění skončil na konci května v rekordním deficitu 274 mld. korun. Mírně pozitivní zprávou je, že vůči začátku roku se zmírnilo tempo prohlubování schodku. Za první 3 měsíce rozpočet skončil v deficitu 166 mld. korun a výsledek za květen (-71 mld.) i za duben (-34 mld. korun) se tolik nevymyká sezónnímu vývoji. Na jedné straně pokračoval svižný růst daňových příjmů (13 % r/r), který ale zaostává za zvyšováním výdajů (18 % r/r z toho běžné +17 % r/r). Vývoj deficitu zatím ohrožuje plán vlády letos hospodařit s ročním deficitem 295 mld. korun. Ministerstvo financí spoléhá na mimořádné příjmy v druhé polovině roku (např. daň z mimořádných zisků, odvody z prodeje elektřiny apod.) a také na to, že už se zmírní vývoj na výdajové straně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.