O2 CR: PPF obdržela souhlas ČNB k vytěsnění minorit za 270 Kč/akcii

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Skupina PPF včera (7. 12. 2021) oznámila, že obdržela předchozí souhlas České národní banky (ČNB) se zahájením procesu výkupu minoritních akcionářů společnosti O2 CR. Jedná se o další krok po červnovém nabytí více jak 90% podílu na společnosti. Výkupní cena za jednu akcii byla stanovena a schválena ČNB na 270 Kč. Nyní PPF požádá o svolání mimořádné valné hromady O2 CR. Do 30 dní po konání valné hromady dojde k zápisu do obchodního rejstříku, čímž se podíl majoritního vlastníka navýší na 100 %. Zde pravděpodobně skončí i veřejná obchodovatelnost akcií. Pokud vše proběhne relativně hladce, očekáváme, že by mohlo k dokončení vytěsnění dojít na přelomu března a dubna. Sama PPF očekává, že by celý proces výkupu minoritních akcionářů mohl být dokončen do 1H22. Souhlas ČNB s vytěsněním minorit trh očekával. Současně i výše protiplnění na úrovni 270 Kč/akcii bylo trhem víceméně anticipováno. Dříve jsme uváděli, že se nedomníváme, že by PPF nabízela výraznější prémii nad poslední nákup za 264 Kč/akcii.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.