Aireen: Oči prozradí i Alzheimerovu chorobu

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceAireen: Oči prozradí i Alzheimerovu chorobu

Řadu vážných chorob by už v raném stádiu mohl odhalit rychlý oční scan u jakéhokoliv lékaře. Vítězný projekt Vodafone Nápad roku 2021 představil jeho CEO Jan Hlaváček.


Jak dlouho už na projektu Aireen pracujete?
Zakladatel projektu David Navrátil přišel v roce 2018 s myšlenkou, že by sítnice mohla být dobře analyzovatelná za použití umělé inteligence. Dal dohromady tým odborníků a ukázalo se, že to opravdu funguje. Asi po roce přizval do týmu mě, abych dal věci do pohybu. Následně se jako jeden z investorů přidal i Petr Kocian, zakladatel skupiny soukromých klinik NeoVize Group, což nám umožnilo prototypy testovat v běžném zdravotnickém provozu. I díky tomu se nám povedlo Aireen poměrně rychle registrovat jako zdravotnický prostředek a aktivně pracujeme na dalším rozvoji.

Aireen provádí diagnózu z očí, ale nevyžaduje k tomu očního lékaře, je to tak?

Ano. Naším cílem ovšem není lékaře nahradit, ale spíše jim rozšířit možnosti. Například každý cukrovkář musí jednou ročně na oční, aby se zjistilo, zda mu diabetes nepoškozuje zrak. Dobrá polovina pacientů ale hrozbu oslepnutí podceňuje a na prohlídky nechodí. Objednací lhůty jsou navíc dlouhé – na světě je půl miliardy diabetiků a jen 200 tisíc očních lékařů. Díky Aireen zvládne prohlídku diabetolog sám a další specialisté nejsou potřeba.

Jaké další diagnózy dokážete odhalit?
Pokud jde o zrak, zaměřujeme se například na věkem podmíněnou makulární degeneraci, což je asi nejčastější příčina slepoty u bělošské populace. Je to reálná hrozba pro každého člověka nad 55 let věku, ale dlouho se neprojevuje a potom je třeba rychle reagovat. V očích se však zrcadlí i řada dalších onemocnění, například kardiovaskulární nebo Alzheimerova choroba. Oko je jediné místo na lidském těle, kde jsou volně ke spatření cévy, a navíc je velmi blízko mozku, je to v podstatě jeho vychlípenina.

Používá se už Aireen v praxi?
Právě díky zapojení Petra Kociana je součástí vývoje i rutinní odborná praxe. Děláme plošný screening na různých pracovištích, protože NeoVize Group provozuje nejen oční kliniky, ale i diabetologie nebo endokrynologii. Dostáváme data od pacientů v různých stádiích nemoci i před jejím vypuknutím. Zpětná vazba od lékařů je klíčová, šetříme tím měsíce vývoje a odpadá obvyklá nedůvěra mezi prodejcem a zákazníkem. Klinické zkoušky nicméně proběhly i ve spolupráci s oční klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nebo Ústřední vojenskou nemocnicí.

V jaké fázi nyní celý projekt je?
Aktuálně máme systém nasazený na několika pracovištích a v praxi a ověřujeme jeho přesnost a přínosy pro organizaci práce. To vše slouží k získání certifikace, aby při používání Aireen nebyla potřeba asistence specialisty. Naším cílem je totiž masový nástroj pro široké využití, ne hračka pro omezenou skupinu specialistů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.