ČEZ: MF podalo protinávrh na výši dividendy, požaduje 145 Kč na akcii

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Ministerstvo financí (MF) podalo na nadcházející valnou hromadu (26. června) protinávrh týkající se dividendy ze zisku minulého roku. MF jako majoritní akcionář s přibližně 70% podílem na hlasovacích právech navrhuje dividendu ve výši 145 Kč na akcii (13,9% hrubý dividendový výnos) oproti 117 Kč navrhovaných managementem. Ministerstvo financí v souvislosti s tímto návrhem zmínilo probíhající kroky vlády směrem ke konsolidaci deficitu státního rozpočtu, rekordní zisk společnosti a pozitivní výhled dalšího hospodaření. Rozhodný den pro nárok na dividendu je 30. červen, naposledy se tedy budou akcie obchodovat s nárokem ve středu 28. června. Samotná výplata proběhne od 1. srpna.

Vzhledem k velmi nízkému zadlužení ČEZu (čistý dluh/EBITDA na úrovni 0,7x) a stavu veřejných financí je podle našeho názoru požadavek na výplatu celého zisku za minulý rok logický a správný. Krátce po zveřejnění pozvánky na valnou hromadu na konci května mluvčí ministerstva uvedla, že vláda je s návrhem představenstva na výplatu 117 Kč na akcii spokojena a nebude podávat protinávrh, současný krok a změna názoru je tak pro trh překvapením.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.