J&T INVESTMENTS po roce fungování zhodnotil majetek investorům o 10,18 %

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJ&T INVESTMENTS po roce fungování zhodnotil majetek investorům o 10,18 %

Fond kvalifikovaných investorů J&T INVESTMENTS uzavřel druhý kvartál letošního roku s aktivy ve výši 7,36 miliardy korun. Za posledních dvanáct měsíců se pak hodnota vlastního kapitálu připadajícího na jednu investiční akcii zvýšila o 10,18 % v případě korunové akcie, respektive 9,98 % v případě té eurové.

Za růstem hodnoty investiční akcie ve druhém kvartálu stojí zejména přecenění investic do skupiny Rohlík Group a do logistických areálů v Nošovicích a Mošnově. Za celkovým růstem fondem spravovaných aktiv pak stojí kromě zhodnocení existujícího portfolia zejména primární úpis nových investičních akcií ve výši zhruba 3,1 mld. Kč ze strany skupiny J&T Private Equity Group.

cs-graf-vyvoj.png

Výjimečné věci zůstanou výjimečnými

Fond, se kterým mají zakladatelé J&T velké plány a jenž chtějí zařadit mezi největší fondy v Evropě, již nyní patří mezi nejlikvidnější tituly na pražské burze. V návaznosti na nedávno uskutečněnou investici fondu do holdingové struktury J&T CAPITAL PARTNERS, do které Patrik Tkáč plánuje zkonsolidovat veškeré své podíly ve společných projektech s Danielem Křetínským, dochází také k přejmenování fondu na J&T ARCH INVESTMENTS.

„Arch, anglicky oblouk, má pro mě symbolický význam dlouhé společné cesty, ne vždy snadné, ale zato zajímavé a úspěšné. Vrací mě do doby před 20 lety, kdy jsem prožil neopakovatelné životní momenty u Darwinova oblouku. Nyní, kdy oblouk navěky zmizel, mi došlo, že výjimečné věci zůstanou výjimečnými po celý život. A takový je i náš fond. Umožňuje podílet se na silných a hodnotných partnerstvích, která se nám za více než 25 let podnikání podařilo vybudovat. Stává se hlavním fondem, který investuje a zhodnocuje majetek rodiny J&T i našich klientů,“ komentuje investici Patrik Tkáč.

cs-graf-vyvoj.png

Rohlík.cz prvním českým jednorožcem

Na konci června získala společnost Rohlík Group v rámci dalšího investičního kola kapitálovou injekci ve výši 100 mil. EUR. Investiční kolo bylo vedeno americko-britským fondem Index Ventures, Rohlík Group tak dokázala přilákat dalšího významného světového investora. J&T INVESTMENTS se kola prostřednictvím fondu JTFG Fund I účastnil částkou 1,7 mil. EUR, čímž si podržel svůj nepřímý procentní podíl na společnosti. Parametry, za kterých investiční kolo proběhlo, oceňují Rohlík Group na více než miliardu amerických dolarů a firma se tak stala prvním ryze českým jednorožcem.

Prodej logistických projektů v Mošnově a Nošovicích

Společnost Colorizo Investment z portfolia fondu J&T Property Opportunities zahájila proces prodeje logistických areálů v Ostravě-Mošnově a Nošovicích. V průběhu druhého kvartálu došlo k podpisu smlouvy o společném záměru s jedním z investorů. Prodej jednotlivých hal by se měl realizovat postupně v několika fázích během následujících dvanácti měsíců v návaznosti na jejich postupnou dostavbu a obsazení nájemci. Fond bude postupně uvolňovaný kapitál reinvestovat do nových příležitostí.

Nové investice do retail parků

Kromě logistických areálů je v současnosti v rámci realit velmi atraktivní také segment regionálních retail parků. Potenciálně velmi zajímavý poměr výnosu a rizika je důsledkem kombinace několika klíčových faktorů. Trh zatím není zcela saturován a obecně spíše menší transakce zatím ještě nepřilákaly tak silnou konkurenci v podobě velkých mezinárodních investorů. Dalšími faktory jsou relativně nižší investiční výdaje, které zejména v dnešní době snižují expozici na vysoké ceny stavebních materiálů a prací, a také robustní obchodní model, který stojí na fyzické blízkosti k zákazníkům, typu nájemců a formátu prodejen. Investiční tým momentálně pracuje na několika potenciálních transakcích.

cs-graf-vyvoj.png

Volná likvidita a její použití ve třetím kvartálu

K 30. červnu byla významná část portfolia tvořena likvidními prostředky v podobě hotovosti a investic do krátkodobých cenných papírů. Přibližně 3 mld. Kč těchto likvidních prostředků pocházely z nového úpisu investičních akcií provedeného na konci června. V průběhu třetího kvartálu byly zhruba dvě třetiny této volné likvidity investovány prostřednictvím jednoúčelového fondu J&T ALLIANCE SICAV do holdingové společnosti J&T CAPITAL PARTNERS. Touto investicí tak fond v tuto chvíli získal nepřímou angažovanost na 44% podílu společnosti Energetický a průmyslový holding a výhledově i na ostatních společných projektech investorského partnerství Patrika Tkáče a Daniela Křetínského.

 

O J&T ARCH INVESTMENTS

Fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS SICAV založený v prosinci 2019 je novou vlajkovou lodí skupiny J&T FINANCE GROUP SE v oblasti fondového investování. Fond je určen investorům, kteří mají zájem navázat na úspěchy finanční skupiny J&T a jejích partnerů. Pro fond jsou vyhledávány investiční příležitosti zejména v oblasti neveřejně obchodovaných aktiv s cílem vytvořit vyvážené portfolio sloužící ke zhodnocení dlouhodobého rodinného majetku.

www.jtarchinvestment.cz


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.