EP Infrastructure: Agentura Fitch potvrdila rating BBB-, výhled zvýšen na stabilní

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Agentura Fitch potvrdila dosavadní rating EP Infrastructure na stupni BBB- a zároveň zvýšila výhled ratingu z „negativní“ na „stabilní“.


Agentura Fitch potvrdila dosavadní rating EP Infrastructure na stupni BBB-  a zároveň zvýšila výhled ratingu z „negativní“ na „stabilní“. Jako důvod tohoto kroku Fitch uvedl diversifikaci aktivit, pokračující dodávky plynu z Ruska prostřednictvím společnosti Eustream a zadlužení na úrovni, která je v souladu se stávajícím ratingem.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.