Bezvavlasy: Člen dozorčí rady Bostl kupoval akcie, gen. ředitel Muchka prodával

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Podle hlášení regulátorovi nakoupil člen dozorčí rady společnosti Bezvavlasy František Bostl 3 tis. akcií firmy za cenu 700 Kč/ks, tedy v objemu 2,1 mil. Kč. K obchodu došlo 10. 1. 2024, přičemž ve stejný den prodal gen. ředitel firmy Jaromír Muchka 612 akcií za 707 Kč/ks, tj. v objemu 433 tis. Kč. Prodej akcií gen. ředitelem by mohl být trhem vnímán negativně, ale jde o objem relativně nízký vůči nákupu ze strany F. Bostla. Zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.