Moneta: ČNB nemá připomínky k dividendě za minulý rok

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Banka oznámila, že ČNB nemá připomínky k návrhu na výplatu dividendy ze zisku minulého roku v celkové výši 3 577 mil. Kč, tedy 7 Kč na akcii (8,2% hrubý div. výnos). Dividendu musí schválit valná hromada akcionářů, která by se měla konat v týdnu od 25. dubna. Vzhledem k blížící se akvizici Air Bank a s tím spojeným odlivem kapitálu jsme schválení dividendy ze strany ČNB považovali za pravděpodobné, nikoliv však jisté. Zprávu tak vnímáme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.