Nejvyšší nárůst cen v průmyslu za poslední 3 dekády

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Ceny průmyslových výrobců (index PPI) v srpnu vzrostly v průměru o 1,2 % m/m a meziročně byly vyšší o 9,3 % r/r (7,8 % r/r v červenci, 6,1 % v červnu). Jde o nejvyšší nárůst cen výrobců od dubna 1993. Předchozí vysoký růst cen komodit (ropa, kovy) se překlápí do dalších cen. V srpnu se nejvyšší růst cen týkal meziproduktů (19,3 % r/r), ceny energií byly meziročně vyšší o 9,7 %. Vedle průmyslu svůj růst zrychlily i ceny stavebních prací na 6,6 % r/r (5,6 % r/r v červenci, 4,9 % v červnu). Ceny materiálů ve stavebnictví byly meziročně vyšší o 16,0 % r/r. Celkově data potvrzují, že inflační tlaky v ekonomice stále rostou a jsou velmi plošné.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.