ČEZ: Plánované zvýšení výkonu reaktorů v Dukovanech

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
ČEZ v tiskové zprávě oznámil, že v průběhu roku 2024 zvýší výkon všech reaktorů v jaderné elektrárně Dukovany o 2,3 %. Dosáhnout by toho měl zvýšením teploty v primárním okruhu bloků o 0,9 stupně Celsia. Po plném náběhu změn by tak měla vzrůst výroba o více než 300 GWh. V minulém roce vyrobila JE Dukovany celkem 14,3 TWh elektřiny. Zároveň společnost plánuje letos investovat v Dukovanech 3,3 mld. Kč na zvýšení bezpečnosti a modernizaci s cílem zajistit prodloužení provozu všech bloků na minimálně 60 let. Jaderné elektrárny generují pro ČEZ nejvyšší marže a za prvních 9 měsíců minulého roku se podílely na celkové EBITDA skupiny ze 39 %. Jakékoliv navýšení výroby či prodloužení životnosti reaktorů je tak pro ČEZ pozitivní.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.