Energo-Pro: Akvizice vodních elektráren v západní Evropě

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Skupina Energo-Pro, která má dluhopisy obchodované na pražské burze, oznámila dohodu o akvizici skupiny společností, které provozují portfolio vodních elektráren v západní Evropě. Celková instalovaná kapacita získaných elektráren je přibližně 0,2 GW a v minulém roce vyprodukovaly 386 GWh elektřiny. Akvírované společnosti pak dosáhly v roce 2022 tržeb 206 mil. EUR a EBITDA 44 mil. EUR. Tržby Energo-Pro byly v minulém roce 1,7 mld. EUR a EBITDA 308 mil. EUR, jedná se tak o relativně významnou akvizici. Energo-Pro dále oznámilo, že uzavřelo dohodu s konsorciem bank o poskytnutí překlenovacího financování v objemu 300 mil. EUR. Další konkrétnější podmínky o společnostech a transakci Energo-Pro zveřejní po dokončení celé transakce, které je očekáváno ve 4Q 2023.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.