Rodinná firma s tradicí už ze středověku

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Family OfficeRodinná firma s tradicí už ze středověku
#Radosti#Příběhy#J&T Family Office

Již od 15. století se generace a generace členů rodiny Pitrayů snaží sladit tradici s pokrokem tak, aby výsledkem bylo víno, jehož kvalita dosáhne uznání i za hranicemi Francie. Po staletí se majetku ujímal vždy nejstarší syn, současná francouzská legislativa však tento postup neumožňuje. Kdo se tedy ujal správy rodinné firmy v 26. generaci a zůstane rodinná tradice zachována?


Historie rodiny Pitrayů se začala psát téměř před 600 lety, v roce 1453, tedy těsně po skončení stoleté války Francouzů proti Angličanům. Právě v té době se francouzský král rozhodl vzít si od Angličanů zpět Akvitánii a poprvé se objevuje i jméno Pitray. Tento středověký státní útvar nazvaný Akvitánské vévodství v oblasti Bordeaux získali Angličané po sňatku Eleonory Akvitánské s vévodu normandským Jindřichem Plantagenetem, který posléze roku 1154 získal anglickou korunu a Eleonora se stala anglickou královnou.

„Příjmení mé matky je de Simard de Pitray, já jsem první generace, která nepoužívá Pitray jako příjmení, protože můj dědeček měl dvě dcery a ženy si ve Francii běžně berou příjmení manžela,“ říká Jean de Boigne. Jean je zástupcem 26. generace Pitrayů a jeho úkolem je předat klíče od rodinného dědictví 27. generaci.


Dědictví podle zákona, ne tradice

Tradičním pravidlem šlechtických rodů vždy bylo, že majetek získá nejstarší syn, druhý syn jde do armády a třetí se stává knězem. Dívky se musely vdát a přinést manželovi věno stejně jako Eleonora přinesla Angličanům zmiňovanou Akvitánii. „Já jsem druhorozený syn a mám ještě starší sestru, ale moje vlasy jsou příliš dlouhé na to, abych šel do armády,“ konstatuje s úsměvem Jean de Boigne, který v současnosti spravuje zámek i vinařství Pitray.

Důvody, proč nyní nelze předat majetek jen jednomu potomkovi, jsou velmi prozaické. Zakazuje to francouzská legislativa vyjma případů, kdy nejsou děti schopny majetek převzít. „Můj bratr a moje sestra ke mně byli velmi štědří a souhlasili s tím, že mi věnují 25 % majetku zdarma. Smyslem tohoto kroku bylo pomoci mi finančně udržet značku Pitraye v rodině. Já pak musím vyplatit jejich podíly,“ popisuje Jean a zdůrazňuje, že v rodině Pitray je důležité předat majetek další generaci, protože je v rodině již tak dlouho, že by byla škoda tak neučinit.


Vinařství vyžaduje vášeň

Jean de Boigne stojí za značkou Pitray od roku 2003 a už deset let přemýšlel o tom, že odkoupí od sourozenců další podíly ve vinařství. Nakonec na to došlo až během pandemie covidu-19. Jak to bude dál, ale zatím neví. Dětem je 19, 17 a 11 let, takže teprve studují. Jean si moc dobře uvědomuje, jak je práce ve vinařství náročná. „Je to zemědělský obor, kde váš úspěch hodně závisí na počasí, navíc jen náklady na údržbu samotného zámku jsou velmi vysoké. Kdo chce spravovat panství Pitray, musí mít velkou dávku zodpovědnosti a trpělivosti,“ upozorňuje.

Proto žádné kroky k dalšímu předávání rodinného majetku zatím nechystá. „Zájem musí pocházet od nich, nemohu je donutit, aby se o firmu postarali. K tomu potřebujete opravdovou vášeň,“ dodává. Děti však už v rodinné firmě pomáhají, kácejí dříví nebo si staví v lese chatrče, podle Jeana je však velký rozdíl mezi dětskou hrou a managementem.

„Nejlepší by bylo, kdyby zájem o firmu projevil jen jeden z nich. Pokud by firmu chtěli spravovat dva, nebo dokonce všichni tři, je to také v pořádku, ale pro další generaci by to bylo složitější. Úplně nejhorší by ale bylo, pokud by se vinařství nechtěl věnovat nikdo! Naštěstí mám ještě bratrance a synovce, a tak tradice jména Pitray snad nezanikne,“ ujišťuje se.


Značka Pitray už i v Česku

Jean de Boigne se snaží rodinnou vinařskou firmu stále rozvíjet, za velmi dobrý krok považuje, že před třemi lety začal spolupracovat se svou dobrou kamarádkou Ninou Mitjavile ze Château Tertre Roteboeuf a Roc de Cambes, která se věnuje vinařskému poradenství. Díky této spolupráci se povedlo zvýšit kvalitu vína. „Vše je nyní jednodušší, ale víno je mnohem komplexnější, elegantnější a sametové,“ popisuje. Proměny se dočkal i marketing a vznikl nový design, který pochází z lahve Pitray z roku 1861.

Zároveň vinařství zahájilo novou světovou distribuci formou spolupráce s přímými dovozci. „Naše vína najdete už i v Česku, naším zákazníkem je například vinárna Bokovku v Praze a aktuálně hledáme národního dovozce pro Českou republiku,“ konstatuje.


Rodinná firma s tradicí už ze středověku

Jean de Boigne

Narodil se v Paříži, ovšem každé prázdniny jezdil na Pitray. Mezi lety 1980 a 1983 žila celá rodina v Buenos Aires v Argentině. Bakalářská studia dokončil v roce 1991. Poté studoval mezinárodní obchod střídavě v Paříži a Bordeaux a jeden rok se specializoval na obchod s vínem. Pět let pracoval ve Španělsku pro vinařství Marquès de Caceres v Rioja v oddělení prodeje a exportu. Společnost Pitray řídí od roku 2003. Oženil se v roce 2002 a má tři děti, chlapce ve věku 19 a 17 a 11letou dívku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.