Moneta obdržela kapitálové požadavky pro příští rok

1-minutové čtení
J&T specialistaMoneta oznámila, že ČNB stanovila požadavky na kapitálovou přiměřenost banky na rok 2022. Tyto požadavky se oproti současnému stavu zvýší s účinností od 1. března o 0,2 p.b., tedy dohromady v rámci 1. a 2. pilíře na 10,6 %. K tomu musí Moneta dále držet kapitál Tier 1 ve výši 2,5 % jako bezpečnostní kapitálovou rezervu a 0,5 % v rámci proticyklické kapitálové rezervy. Od prvního ledna je Moneta povinna dále držeb v rámci požadavků na kapitál a způsobilé závazky (MREL) dalších 3,1 %, management zároveň udržuje manažerskou rezervu ve výši 1 p.b. Od 1. března tak bude cílovaná celková kapitálová přiměřenost banky na úrovni 17,7 % a od 1. července 18,2 % kvůli růstu proticyklické kapitálové rezervy. Ke konci září Moneta reportovala kapitálovou přiměřenost 18,7 % (bez započtení letošního zisku), management pak dále plánuje začátkem příštího roku emisi dluhopisů ve výši 200 mil. EUR v souvislosti s požadavky MREL. Růst kapitálových požadavků bank je očekávaný a banky budou stále ve větší míře v rámci povolených limitů vydávat AT1 (additional tier 1) či instrumenty Tier 2, které se do kapitálu započítávají, aby rostoucí požadavky neomezovaly schopnost vyplácet dividendy.   


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.