ČEZ: Prodloužení intervalu pro výměnu jaderného paliva

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. V rámci odstávky a výměny paliva druhého bloku jaderné elektrárny Temelín společnost zahájila přechod na systém, v rámci kterého bude prodloužen interval mezi jednotlivými výměnami. Po přechodu na tento systém, který ČEZ očekává do roku 2025, by výměna paliva měla probíhat jednou za 18, respektive 16 měsíců v Temelíně a Dukovanech. Doposud výměna paliva probíhala jednou za 12 měsíců. Společnost si od této změny slibuje zvýšení výroby elektřiny z jaderných elektráren až o 2 TWh ročně. Tento krok je součástí dlouhodobého plánu společnosti na zvýšení efektivity a zvýšení výroby z jádra na 32 TWh ročně. Zvýšení výroby z jádra, které přináší společnosti nejvyšší marže, je pro ČEZ pozitivní, nicméně tento plán je již trhu delší dobu známý.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.