Změny pro rok 2024: Růst daní i podpora investic

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceZměny pro rok 2024: Růst daní i podpora investic
#Trendy#Starosti#dip

Investoři a podnikatelé se musí od nového roku vypořádat s celou řadou legislativních změn. Některými chce vláda získat více peněz do státního rozpočtu, jinými se pokouší zjednodušit a zpřehlednit legislativní rámec. A například novelami zákonů č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví rozšiřuje podporu investic mimo jiné zavedením takzvaného dlouhodobého investičního produktu. Jaké hlavní změny letos začaly, či ještě začnou platit?


Růst daně z příjmů právnických osob

Daň z příjmu právnických osob se od příštího roku zvýší z 19 na 21 procent. Do státní pokladny má přitéct zhruba 22 miliard korun ročně navíc. ČR se tím blíží průměru EU, kde je průměrná výše korporátní daně téměř 22 procent. Nejvyšší zdanění mají Malta (35 %), Francie (33,3 %) a Belgie (33 %), nejpřívětivější jsou k firmám v Bulharsku a na Kypru s desetiprocentní korporátní daní.


Snížení prahu 23% sazby zálohy daně z příjmů fyzických osob

Od 1. ledna 2024 je limit příjmů, od kterého se platí 23% sazba daně, namísto 4násobku průměrné mzdy změněn na 3násobek průměrné mzdy. Rozšiřuje se tím množina vysokopříjmových poplatníků, kteří platí 23% sazbu daně z příjmů. Jde o solidární krok, aby se i vysokopříjmoví poplatníci více podíleli na konsolidaci veřejných financí. Za rok 2023 zaměstnanec platil 23% daň z příjmů, které přesahovaly částku 161 296 korun. Nově je tato částka zhruba ve výši 131 901 korun.


Podpora investic prostřednictvím DIP

Dlouhodobý investiční produkt je nový nástroj rozšiřující okruh možností spoření na stáří o produkty bankovního a investičního typu. Dle uvážení střadatele může jít o konzervativní bankovní vklad, spořicí účet či dynamičtější kolektivní nebo individuální investování. Majetek vedený v DIP mohou tvořit pouze peněžní prostředky, akcie a dluhopisy s určitým omezením, podílové listy a deriváty sloužící k zajištění měnového nebo úrokového rizika. DIP budou moci poskytovat pouze regulované finanční instituce (banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, samosprávné investiční fondy). Stejně jako u penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření získá účastník daňové zvýhodnění, pouze pokud si uspořené prostředky vybere nejdříve po deseti letech spoření a dosažení věku min. 60 let.


Změny v DPH

Došlo k redukci počtu sazeb DPH na základní 21% a sníženou 12%. Vybrané zboží a služby budou přesunuty ze snížené do základní sazby DPH. Knihy budou zcela osvobozeny od DPH. Sjednocením snížených sazeb DPH na výši 12 % se současně sníží DPH u řady aktuálně citlivého zboží a služeb jako např. u potravin bez většiny nápojů, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb. Speciální položkou jsou knihy (ale také např. omalovánky, hudebniny, obrázkové knihy), které nebudou DPH vůbec zatíženy, jelikož na ně bude aplikováno osvobození od daně. Dále dochází ke zvýšení sazby daně z 15 % na 21 % např. u služeb autorů a výkonných umělců, sběr a přeprava komunálního odpadu, palivové dřevo ve všech podobách, dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností. Ostatní položky z některé ze dvou snížených sazeb zůstávají ve sjednocené snížené sazbě 12 %.


Růst daně z nemovitostí

Sazby daně z nemovitých věcí se od 1. 1. 2024 zvýší průměrně o 80 % s pozitivním dopadem na inkaso této daně ve výši 10 mld. korun. V rámci navýšení sazeb daně se mění také zvýšení ze 2 Kč na 3,50 Kč za 1 m2 nebytového prostoru užívaného k podnikání. Nově se toto zvýšení daně ze staveb a jednotek bude aplikovat i na všechny místnosti v obytných domech a jednotkách (bytech) sloužící k podnikání v oboru ubytování bez ohledu na to, zdali se jedná o nebytový prostor.

Další změny najdete na webových stránkách ministerstva financí.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.