CPI PG: Prodeje vybraných aktiv ve Varšavě, Londýně a Záhřebu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost CPI Property Group (CPI PG) včera informovala, že během února provedla několik vybraných divestic.


Společnost CPI Property Group (CPI PG) včera informovala, že během února provedla několik vybraných divestic. Došlo k prodeji studentského ubytování Metrogate House v Londýně, kancelářské budovy Concept Tower ve Varšavě a další kancelářské budovy Grand Center Zagreb v Záhřebu. Celkový výtěžek z prodejů byl cca 80 mil. EUR, přičemž prodejní ceny byly blízko valuacím z června 2023, tj. zatím posledního ocenění portfolia. CPI PG se dále dohodla se společností S Immo, že jí prodá portfolio kancelářských a maloobchodních ploch v ČR v hodnotě 495 mil. EUR. Vzhledem k tomu, že CPI PG vlastní většinu akcií v S Immo, touto transakcí nedojde ke změně celkového konsolidovaného portfolia ani dluhu, ale mateřská firma CPI PG tak bude moci získat hotovost z S Immo na své účty. CPI PG uvedla, že výnos z divestic poslouží k redukci dluhu. Firma potvrdila cíl splatit významný překlenovací úvěr splatný v r. 2026 již letos do poloviny roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.