Komerční banka: Dnes začíná hlasování o dividendy v rámci distanční valné hromady

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Od dnešního dne do 2. 11. probíhá hlasování akcionářů v rámci distanční mimořádné valné hromady (per rollam). Jediným bodem valné hromady je schválení dividendy ze zisku minulých let ve výši 23,86 Kč na akcii (2,7% hrubý dividendový výnos), kterou schválila ČNB v rámci limitů stanovených bankám na jaře tohoto roku. Naposledy se budou akcie KB obchodovat s nárokem na tuto dividendu 9. listopadu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.