Colt CZ: Valná hromada per rollam 23. 5. - 12. 6. a rozhodný den pro dividendu 19. 6.

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Colt CZ Group oznámila, že se valná hromada bude konat metodou per rollam (tj. distanční formou), a to v termínu 23. 5. až 12. 6. 2023. Účastnit valné hromady se budou moci akcionáři k rozhodnému dni 16. 5. Colt má kromě standardních bodů v programu valné hromady také zmocnění managementu k navýšení základního kapitálu. Navýšení základního kapitálu se však týká pouze tzv. earn-outu původním akcionářům amerického Coltu, tedy závěrečné akciové odměny v případě dobré výkonnosti společnosti. Společnost pak plánuje oznámit výsledky valné hromady nejpozději 16. 6. Colt zároveň oznámil, že rozhodným dnem pro výplatu dividendy 30 Kč/akcie bude 19. 6. Posledním obchodním dnem s nárokem na dividendu tedy bude čtvrtek 15. 6. 2023. Připomínáme, že akcionáři budou moci volit mezi dividendou v hotovosti a dividendou v akciích v ekvivalentní hodnotě.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.