Erste Group: Výsledky nad odhady, očekávaná vysoká ziskovost i v příštím roce

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Erste oznámila za 3Q 2023 čistý zisk ve výši 820 mil. EUR a překonala tak naše očekávání (790 mil. EUR). Pozitivní překvapení vůči odhadům plyne z mírně vyšších výnosových položek.

Čisté úrokové výnosy meziročně vzrostly o 20 % zásluhou růstu sazeb spolu s pokračujícím růstem úvěrového portfolia (čisté úvěry +4 % r/r). Čistá úroková marže mírně vzrostla oproti předchozímu kvartálu (2,50 % oproti 2,46 % ve 2Q23). Růst výnosů z poplatků (+8 % r/r) byl tažen především transakčními poplatky (+5 % r/r) a poplatky spojenými s cennými papíry (+9 % r/r). Tyto dvě kategorie se zároveň podílí z více jak 80 % na všech výnosech z poplatků.

Do provozních nákladů (+10 % r/r) se propisuje růst mezd a vysoká inflace. Podíl nesplácených úvěrů zůstává stabilní kolem rekordně nízké úrovni 2 %, banka zároveň nepozoruje žádné výraznější selhání úvěrů v souvislosti s geopolitickými problémy v některých regionech ani v souvislosti se zpomalujícím růstem ekonomiky. Vyšší tvorba opravných položek (156 mil. EUR) ve 3Q je dána především úpravou parametrů v riskových modelech.

Management dále na základě dosavadního vývoje zvýšil výhled na hlavní výnosové položky, kde očekává více jak 20% růst čistých úrokových výnosů (doposud kolem 20 %) a více jak 5% růst výnosů z poplatků (doposud kolem 5 %). Ostatní části výhledu zůstaly beze změny, konkrétně tedy 9% růst provozních nákladů, rizikové náklady maximálně 10 b.b. a návratnost vlastního kapitálu (ROTE) více jak 15 %. Management zároveň očekává návratnost vlastního kapitálu (ROTE) kolem 15 % i v příštím roce. Ze zisku tohoto roku pak management stále plánuje vyplatit dividendu ve výši 2,7 EUR (8,3% hrubý div. výnos).

Celkově vnímáme výsledky pozitivně vzhledem k lepšímu vývoji hlavních výnosových položek a očekávání managementu na udržení vysoké ziskovosti i v příštím roce. 

Kons., IFRS (mil. EUR)3Q 20233Q 2022r/rOček. J&TKonsensus
  Čisté úrokové výnosy1 8611 54820%1 8321 835
  Poplatky a provize6636158%645645
  Ostatní výnosy198-39-165148
Provozní výnosy2 6922 12427%2 6422 636
Provozní náklady-1 202-1 09610%-1 212-1 218
Provozní zisk1 4901 02845%1 4301 418
  Opravné položky-156-184

-15%

 

-130-130
  Ostatní náklady a výnosy-49-89-45%-52-53
Zisk před zdaněním1 28375570%1 2481 232
Čistý zisk82051061%790763

Zdroj: J&T Banka, Erste


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.