Co nás čeká v roce 2023?

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.


Co nás čeká v roce 2023?
#Trendy#Dluhopisy#Ekonomika#Akcie

Analytici J&T Banky v základním scénáři očekávají dosažení vrcholu cyklu zvyšování sazeb u významných centrálních bank. Na druhou stranu však pravděpodobně budou sazby na svém vrcholu delší dobu, a to po téměř celý rok 2023. Vedle toho budou některé centrální banky pokračovat ve snižování svých bilancí (Fed, BoE či Bank of Canada). „Tyto měnově restriktivní kroky jsou nepříznivé pro ohodnocení aktiv,“ konstatuje Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

Restriktivní měnová politika jakožto odezva na zvýšenou inflaci se bude mimo jiné negativně promítat do ekonomického vývoje, kde lze v základním scénáři počítat se vstupem nejen evropské (včetně domácí), ale i americké ekonomiky do mírné recese. V Evropě bude pokles ekonomické aktivity umocněn energetickou krizí, která je ovlivňována i konfliktem na Ukrajině. Ten bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2023, a tak bude negativně ovlivňovat dění v Evropě se všemi konsekvencemi (sankce, energie a politika). Prostředí slabšího či záporného ekonomického vývoje je negativní informací pro riziková aktiva.

„Nechceme opominout ani téma pandemie, které bylo významné v posledních letech. V roce 2023 bude dle našeho základního scénáře zajímavý vliv rozvolnění proti-pandemických opatření v Číně, která do prosince 2022 razila velmi přísnou politiku tzv. nulové tolerance covidu-19. Relativně nečekané rychlé zrušení restriktivních opatření bude nejprve doprovázeno možným nedostatkem pracovní síly a přetížeností tamního zdravotnického sektoru, ale v delším výhledu by mohlo napomoci podpořit slábnoucí globální ekonomiku,“ konstatuje Milan Vaníček.

Z pohledu tříd aktiv se analytici domnívají, že popsané prostředí především vyšších sazeb nahrává investicím do dluhopisů s delší splatností ve snaze zabezpečit si zvýšený výnos pro delší období. „Jsme tak nakloněni volbě bezpečných dluhopisových myšlenek v podobě státních či kvalitních firemních dluhopisů. V rámci firemních dluhopisů klademe důraz na kvalitní společnosti se solidním cash-flow a možností dobře se vyrovnat se zvýšenou inflací vzhledem k očekávání poklesu ekonomiky, které bude mít vliv na hospodaření dotčených firem,“ uvádí Vaníček.

Akcie si pravděpodobně projdou volatilnějším rokem, kdy restriktivní měnová politika a očekávané oslabení ekonomiky, resp. očekávané slabší zisky, budou tlačit na ocenění. Ano, akciový trh většinou podobné scénáře očekává, a tudíž předbíhá, což bylo již patrné v průběhu roku 2022, kdy se akciové indexy ponořily do záporných hodnot (široký americký index S&P 500 za rok 2022 odepsal 19,4 %) po předchozím tříletém období solidních zisků, ale samotné naplnění poklesu zisků a potenciálně přetrvávání nejistoty ohledně výhledu si může nadále vybírat svoji daň.

„Z tohoto důvodu jsme pro akcie na příští rok neutrální a očekávali bychom celkový vývoj bez jasného trendu,“ říká Milan Vaníček. Především první polovina roku může být zasažena výše zmíněnými faktory a nutit investory ke shovívavosti. Ta by mohla ustupovat až s koncem roku, kdy s jasnějšími konturami finálního vývoje ekonomiky a výhledu na rok 2024 by se měl v základním scénáři vracet zájem o riziková aktiva. „Očekáváme, že investoři se budou nadále zaměřovat v rámci akcií na sektory jako farmacie, obrana a mimoevropskou energetiku, protože v Evropě hrozí politika dodatečného zdanění. Otazník visí nad velkými technologiemi, které si prošly v roce 2022 výrazným poklesem (více jak 30 %, Meta například -64 %). Ten již v některých případech vypadá zajímavě, ale vzhledem k očekávanému celkovému vývoji rizikových aktiv, nepředpokládáme že by se jejich vývoj měl významně odlišovat od zbytku trhu,“ dodává.

V rámci domácí burzy favorizují analytici J&T Banky Colt CZ a bankovní tituly (Komerční banka a Erste Group), které již zaceňují negativní ekonomický scénář, tedy mají relativně příznivé valuace a vykazují velmi solidní hospodaření. Michal Semotan, portfolio manažer J&T Investiční společnosti, věří následujícím titulům: ČEZ, Erste, Allianz, Cenergy Holdings, Cameco, Freeport, Meta, Qualcomm, American Airlines, Didi Global, Vale a Intel.

„A trochu optimismu nakonec. Vždy, když se zdá vše úplně špatně, nastává většinou ta doba, kdy se to obrací a přichází příležitosti. Neříkám, že tomu tak bylo již koncem roku 2022, ale na průběh první poloviny roku bych si vsadil. Pokud máte prostředky na investování, rozdělte je a postupně kupujte,“ vzkazuje Michal Semotan.

Pokračovat na související články: Jak odborníci nahlížejí na akcie a Dluhopisy a zlato.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.