Důvěra v ekonomiku se v březnu zvýšila

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Konjukturální průzkumy na začátku roku zatím opakovaně ukazují postupné zlepšování důvěry v ekonomiku ve více směrech. V březnu se výrazně zlepšila důvěra firem v průmyslu, která se dostala na nejvyšší úrovně za posledních 7 měsíců. Potvrzený je i obrat u spotřebitelské důvěry, která se poslední 2 měsíce drží na ročních maximech. Domácnosti zmínily své obavy z budoucího vývoje a drží mírně lepší hodnocení současné situace. Celkové úrovně konjukturálních průzkumu jsou nízké, ale i tak odráží zlepšení nálady a zlepšují výhled české ekonomiky pro letošní rok.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.