ČEZ: Stanovisko představenstva k vyšší výplatě dividendy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Představenstvo společnosti zveřejnilo své stanovisko k protinávrhu ministerstva financí na výplatu dividendy ze zisku minulého roku ve výši 145 Kč na akcii. Představenstvo uvádí, že společnost je vzhledem k likviditní situaci a výhledu cash flow schopna vyplatit tuto dividendu bez přijetí mimořádných opatření. Dále uvádí, že vyšší výplata sníží rezervy na krytí potenciálních rizik do budoucna, zejména spojených s maržovými vklady při růstu cen komodit. Vyšší dividenda může také podle představenstva negativně ovlivnit kreditní rating ČEZ, když neadekvátní dividendová politika je negativní faktor pro kreditní hodnocení. Z našeho pohledu se jedná spíše o formální vyjádření a obavy představenstva nesdílíme. Protinávrh ministerstva financí představuje zvýšení dividendy o 15,1 mld. Kč, přičemž pouze za první kvartál tohoto roku kleslo čisté zadlužení ČEZu o 74 mld. Kč.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.