Energo-Pro: Otevření kanceláře v Brazílii

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Skupina Energo-Pro, která má dluhopisy obchodované na pražské burze, otevřela kancelář v Brazílii

Skupina Energo-Pro, která má dluhopisy obchodované na pražské burze, otevřela kancelář v Brazílii, kde se v současné době zajímá o elektrárny o celkovém výkonu 100 – 300 MW. Po nedávné akvizici elektráren ve Španělsku skupina tímto krokem pokračuje v diversifikaci svých aktivit. Doposud většina provozovaných elektráren byla v okolí Černého moře.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.