Makro: Míra inflace v únoru klesla na 16,7 %

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
V únoru meziroční míra inflace očekávaně klesla na 16,7 % r/r (17,5 % v lednu), když se projevil bazických efekt (zvýšená srovnávací základna). Vůči lednu se index spotřebitelských cen zvýšil o 0,6 % m/m, což je po loňském únoru (+1,3 % m/m v únoru 2022) historicky druhý nejvyšší růst cen a trojnásobek dlouhodobého průměru. Za růstem nestojí jedna výrazná položka, ale růst cen je rozprostřen přes celý spotřebitelský koš. V únoru pokračoval svižný růst cen potravin (0,7 % m/m), hlavně kvůli cenám zeleniny (13 % m/m), ale v meziročním srovnání tempo kleslo na 24,0 % r/r, což je nejnižší hodnota od září. Podobný vývoj mají ceny v restauracích, které stále rostly nadprůměrným tempem (0,8 % m/m), ale meziroční růst (23 % r/r) klesl na nejnižší hodnotu od srpna. Významnější pokles cen v únoru nastal jen u ceny plynu (-1,6 % m/m). 

V následujících měsících čekáme, že míra inflace bude do léta postupně klesat, v létě by se měla dostat pod hranici 10 procent. Ovšem cenový vývoj v letošním roce vykazuje jenom známky pozvolného zpomalování a ohrožuje plán ČNB, že se v příštím roce inflace vrátí na nízké hodnoty. Celoroční průměrná inflace by měla být kolem 10-11 % (15,1 % v roce 2022). Nadále očekáváme, že ČNB na dalším zasedání (29. března) ponechá úrokové sazby beze změny (7,00 %). Stabilita sazeb ČNB by mohla vydržet nejen letos, ale i do začátku příštího roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.