Czechoslovak Group: Zveřejněn prospekt pro dluhopisy 8,00/2028

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Společnost Czechoslovak Group a.s. (CSG) zveřejnila na svých stránkách podmínky nové dluhopisové emise až do výše 3 mld. Kč s možností navýšení až do výše 5 mld. Kč. Seniorní nezajištěné dluhopisy budou nabízeny v období 5. - 23. 6. 2023 s následnou emisí 4. 7. 2023, ponesou pevný úrokový výnos 8,00 % vyplácený pololetně a budou splatné 4. 7. 2028. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 Kč. Emitent dluhopisu je průmyslovým holdingem (automobilový, letecký, obranný průmysl a železniční průmysl) včetně vojenské techniky a měl v loňském roce tržby téměř 25 mld. Kč a provozní zisk EBITDA 5,6 mld. Kč. Společnost provádí aktuálně rozsáhlé investice do rozšíření výroby, výstavby nových hal a instalací výrobních technologií, na což budou vynaloženy i prostředky z aktuální dluhopisové emise. Emitent uvedl, že požádá o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.