Moody’s snížila rating dluhopisů Eustream a EPIF

1-minutové čtení
J&T specialista


Agentura Moody’s snížila rating dluhopisů vydaných provozovateli sítě plynovodů Eustream z Baa2 na Ba1

Agentura Moody’s snížila rating dluhopisů vydaných provozovateli sítě plynovodů Eustream z Baa2 na Ba1 a také dluhopisů mateřské společnosti EP Infrastructure (EPIF) z Baa3 na Ba2, výhled je nadále negativní. Tento krok agentura odůvodňuje napojením společnosti Eustream na přepravu ruského plynu a riziky spojenými se sankcemi proti Rusku. Doposud plyn z Ruska na Slovensko proudí bez přerušení.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.