Bezvavlasy: Předběžná čísla za rok 2022

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Společnost Bezvavlasy, jejíž akcie se obchodují na trhu Start pražské burzy, zveřejnila předběžný odhad výsledků za minulý rok. Tržby vzrostly o 14 % r/r na 512 mil. Kč, a to navzdory poklesu celého trhu e-commerce. Výsledek sice zaostal za původním plánem společnosti (růst o 28 %), ale o to výraznější růst pak management očekává v tomto roce. Počet zákazníků a objednávek vzrostl o 10 % na 168 tisíc, respektive 249 tisíc. EBITDA dosáhla 34,1 mil. Kč při EBITDA marži 6,7 %, zisk před zdaněním pak byl 33 mil. Kč. V tomto roce management očekává růst obratu o 37 % na 700-732 mil. Kč. Výsledky spíše zklamaly vzhledem k tomu, že zaostaly za původními plány managementu a růst tržeb výrazně zpomalil oproti předchozímu roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.