Pegas Nonwovens: Zítřejší výsledky přinesou splnění cíle, dividendu nečekáme

1-minutové čtení
J&T specialistaPegas Nonwovens oznámí výsledky za 4Q17 zítra ráno. Cíl pro minulý rok je EBITDA v rozmezí 43-50 mil. EUR. Očekáváme, že Pegas svůj cíl splní a dosáhne EBITDA 43,2 mil. EUR. Pro tento rok čekáme EBITDA na úrovni 49,2 mil. EUR. Po ovládnutí Pegasu společností R2G (vlastní 88,49 %), dividendu ze zisku r. 2017 nečekáme. 

Naše odhady 4Q17 jsou v tabulce níže. Růst tržeb v meziročním srovnání je dán produkcí nové linky v celém 4Q17. Za poklesem EBITDA vidíme nárůst cenové hladiny polymerů. Vzhledem k poklesu ceny akcií Pegasu v 4Q17 bude vliv přecenění opčního programu v 4Q17 kladný, ale zanedbatelný proti 3Q17 (-2 mil. EUR). Vzhledem k vývoji směnných kurzů čekáme na finanční úrovni mírně negativní výsledek. Odhadujeme podstatný růst č. zisku kvůli absenci negativního FX a nižším daňovým položkám.

 

tis. EURJ&T e4Q174Q16r/rKons.
Tržby56 10948 58215,5%56 110
EBITDA12 23512 578-2,7%12 240
   marže21,8%25,9%-4,1pb21,8%
EBIT7 8008 522-8,5%7 800
   marže13,9%17,5%-3,6pb13,9%
Čistý zisk3 3181 82082,3%3 320

Zdroj: Pegas Nonwovens, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.