Makro: Obchodní bilance po 11 letech opět v deficitu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Obchodní bilance v prosinci skončila nečekaně v hlubším deficitu 15,0 mld. (+16 mld. korun v prosinci 2020). Na jedné straně oživení domácí poptávky (spotřeba + investice) přináší zvýšené dovozy (+20 % r/r), které svým tempem výrazně předběhly vývoj vývozů (+8 % r/r). Dovozní stranu výrazně zvedají také rostoucí ceny surovin (ropa, plyn, kovy). Naopak na vývozní straně zůstává velkou brzdou vývoz aut (-11 % r/r), který odráží problémy ve výrobě aut. Vývozy bez aut naopak rostou velmi solidním tempem (16 % r/r). Kumulativně za celý rok 2021 obchodní bilance skončila v deficitu 1,5 mld. korun (+180 mld. v roce 2020). Jde o první deficit po 11 letech. Letos čekáme překlopení obchodní bilance zpět do přebytku (100 mld. korun).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.