Moneta: Zisk nad odhady, očekávaný rychlý růst zisku v následujících letech

2-minutové čtení
J&T specialistaMoneta dosáhla za 3Q20 čistého zisku ve výši 719 mil. Kč (-32 %) a překonala tak odhady trhu (645 mil. Kč). Meziroční srovnání je výrazně ovlivněno konsolidací Wüstenrot CZ od 2Q20. Čisté úrokové výnosy vzrostly meziročně o 3 %, což je kombinace 45% růstu hrubých úvěrů a nižší čisté úrokové marže (2,6 % vůči 3,7 % ve 3Q20). Překvapivě silný výsledek vykázaly výnosy z poplatků, které byly meziročně stabilní na úrovni 500 mil. Kč. Hlavním tahounem pak byly poplatky z prodeje produktů třetích stran (+26 % r/r). Růst provozních nákladů (+19 % r/r) souvisí se zmíněnou akvizicí, na srovnatelné bázi by byl růst nákladů o 2 % r/r.

Kvalita úvěrového portfolia se nadále zlepšovala, k čemuž přispěla konsolidace Wüstenrot CZ a prodej balíku nesplácených úvěrů. Podíl nesplácených úvěrů klesl na 1,5 % (1,6 % ve 2Q20 a 1,9 % v 3Q19). Opravné položky nicméně meziročně výrazně vzrostly na 554 mil. Kč, čímž se zvýšilo krytí nesplácených úvěrů opravnými položkami na 166 % (145 % ve 2Q20). Ke konci září bylo ve splátkovém moratoriu 8 % retailových a 9 % komerčních úvěrů, celkový objem pak byl 19 mld. Kč.

Společnost dále zveřejnila aktualizovaný výhled pro roky 2020-2025. Výhled pro tento rok management již aktualizoval v rámci konferenčního hovoru 20. října. Čistý zisk by měl být minimálně 2,4 mld. Kč, celkové výnosy kolem 12 mld. Kč a rizikové náklady v rozmezí 175 – 190 b.b. V následujících letech by pak čistý zisk měl výrazně růst až na 4,9 mld. Kč v roce 2025. Oproti výhledu zveřejněnému v srpnu management mírně zvýšil očekávaný zisk v příštím roce. 

Z našeho pohledu jsou zveřejněné informace pozitivní, a to především s ohledem na výhled na následující roky. Sice vzhledem k současnému vývoji pandemie Covid-19 vnímáme v uvedeném výhledu výrazný prvek nejistoty, nicméně ukazujese, že z pohledu managementu je současná krize jen dočasná a po jejím odeznění by se ziskovost banky měla rychle zlepšovat.

 

v mil. Kč3Q202Q19r/rOček. J&TKonsensus
  Čisté úrokové výnosy2 0462 0093%2 1102 110
  Poplatky a provize5004990%473466
  Ostatní provozní výnosy21813759%125-
Provozní výnosy2 7612 6454%2 7082 710
Provozní náklady-1 383-1 16219%-1 360-
Provozní zisk1 3781 483-7%1 348-
  Opravné položky-554-168230%-605-616
Zisk před zdaněním8241 315-37%743-
Čistý zisk7191 058-32%609645

Zdroj: Moneta, J&T Banka, Reuters


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.