Makro: Obchodní bilance v červenci v mírném deficitu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Obchodní bilance v červenci skončila nečekaně opět v deficitu 5,9 mld. korun (oček. +2,6 mld.).  Slabší výsledky v průmyslu se odráží i v poklesu vývozů (-4 % r/r), ale i kvůli vysoké srovnávací základně vše kompenzuje pokračující propad na straně dovozů (-8 % r/r). Na vývozní straně byl pozitivním faktorem růst exportu aut (+14 % r/r), kde se kromě letošního zlepšení projevuje i nízká srovnávací základna loňského roku. Naopak na dovozní straně byl výrazným faktorem prudký propad dovozu ropy a plynu (-63 % r/r), který odráží jak propad světových cen komodit, tak u plynu i propad dováženého objemu. Za období leden–červenec obchodní bilance skončila v kumulativním přebytku 74 mld. korun (-108 mld. korun za leden–červenec 2022). Letošní vývoj odpovídá průměru předchozí dekády a je to příznivý faktor pro kurz koruny. Pro letošní rok očekáváme přebytek obchodní bilance na úrovni 90 mld. korun (-203 mld. v roce 2022).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.