EPH: Dokončení převodu skupiny LEAG pod EP Energy Transition

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Společnost Energetický a průmyslový holding (EPH) oznámila dokončení prodeje svého 50% podílu v německé skupině LEAG do nově založené společnosti EP Energy Transition (EPET). Do konce roku 2025 by měl být do EPET přesunut také podíl ve skupině MIBRAG. Pokračuje tak plán, podle kterého by mělo být EPH téměř bez uhelných aktiv do roku 2025 a úplně bez uhlí od roku 2030. EPET stejně jako EPH patří pod holdingovou společnost EP Corporate Group. Cílem EPET je rozvoj projektů zaměřených na obnovitelné zdroje a spolupráce s vládou a regiony při utlumování aktivit spojených s uhlím a s přechodem na novou energetiku. Z našeho pohledu se jedná spíše o technickou věc, která je jedním z kroků dříve oznámeného plánu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.