ČEZ: Ministři zemí EU dnes jednají o společných opatřeních proti drahým energiím

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Dnes v Bruselu proběhne setkání ministrů zemí EU, na kterém se pokusí najít společné řešení současné energetické krize. Mezi projednávanými návrhy, které pronikly do médií by mělo být zastropování cen elektřiny u zdrojů, které vyrábějí s nízkými náklady a prodávají za současné vysoké ceny. Konkrétně se jedná o jádro, uhlí a obnovitelné zdroje kromě vodních elektráren. Vzhledem k tomu, že mnoho států již zavedlo svá vlastní opatření, bude shoda na společném postupu zřejmě poměrně složitá.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.