O2 CR: Očekávané výsledky za 4Q19

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.O2 CR v pondělí 27. 1. nezvykle po zavření trhu zveřejní své výsledky za 4Q19. Očekáváme 0,8% růst celkových tržeb na 9,9 mld. Kč. Růst pochází především z fixních linek (+3,3 % r/r na 2,8 mld. Kč) kde pomáhá prodej hardwaru a broadband. Naopak celkový růst tržeb by protentokrát mělo brzdit Slovensko (-1,2 % r/r na 1,9 mld. Kč) kvůli vlivu 33% snížení poplatků z mobilní terminace a posílení domácí koruny vůči euru. Úspory v provozních nákladech a změna účetního standardu IFRS 16 by pak měly zlepšit EBITDA marži na 32,1 % (+3,4 p.b. r/r). Absolutní EBITDA by měla dosáhnout 3,2 mld. Kč (+12,7 % r/r). Čistý zisk by měl růst o 5,7 % r/r na 1,3 mld. Kč. Volnější tempo růstu než provozní zisk EBITDA je kvůli 20% růstu odpisů a amortizace (vliv IFRS 16).

Nadále očekáváme, že představenstvo navrhne opětovně celkovou hrubou dividendu ve výši 21 Kč (8,9% hrubý div. výnos). Nicméně návrh zřejmě nebude zveřejněn spolu s pondělními výsledky. Trh v průměru očekává stejnou dividendu.

Očekáváme, že by zveřejněná čísla mohla lehce pozitivně ovlivnit náladu na titul, pokud je naše projekce správná. Trh je v průměru sice lehce pod naší projekcí na provozu, ale zase je lehce výše na čistém zisku. Odchylky jsou však malé. Dlouhodobější náladu na titul budou stále ovlivňovat faktory jako plánovaná aukce kmitočtů, která může být odložena, což by mohl trh vnímat mírně nepříznivě vzhledem k možnosti ostřejší konkurence, či posun situace kolem výtky EK v případě sdílení sítí s T-Mobilem.

 

O2 CR, kons. v mil. KčOček. 4Q194Q18r/rOček. TRH
Tržby9 9119 8340,8 %9 874
EBITDA3 1802 82212,7 %3 124
EBITDA marže32,1 %28,7 %3,4 p.b.31,7 %
EBIT1 7781 6378,6 %1 823
Čistý zisk1 3031 2325,7 %1 353

Zdroj: O2 CR a J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.