Komerční banka zítra ráno zveřejní výsledky za 3Q

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Komerční banka (KB) zítra ráno zveřejní výsledky za 3Q. Na úrovni čistého zisku očekáváme výrazný meziroční propad (-46 % r/r) způsobený především propadem úrokových výnosů a růstem rizikových nákladů. Za očekávaným 14% propadem úrokových výnosů je především snížení úrokových sazeb ze strany ČNB, výnosy z poplatků zůstávají negativně ovlivněny celkově nižší ekonomickou aktivitou. Provozní náklady by měly zůstat relativně pod kontrolou, když by se čím dál více mělo projevovat zavírání některých poboček a další úsporná opatření. Kvalita úvěrového portfolia by se měla zhoršit jen velmi mírně vzhledem k platnosti úvěrového moratoria a dalších vládních opatření, nicméně očekáváme stále relativně vysokou tvorbu opravných položek související s obezřetnostním přístupem a přípravou na případný následující nepříznivý vývoj ekonomiky.

Banka by spolu s výsledky za 3Q měla zveřejnit také strategický plán do roku 2025, což bude zřejmě z pohledu investorů hlavní téma. Sice vzhledem k výraznému zhoršení pandemické situace v posledních dnech a se sílícími restriktivními opatřeními tento plán ponese značnou dávku nejistoty, nicméně mohl by alespoň naznačit, jaký je pohled managementu na budoucnost celého sektoru a ziskovost banky v době „post-covidové“.

 

Kons., IFRS (mil. Kč)Oček. J&T 3Q203Q 2019r/rKonsensus
Provozní výnosy7 3088 265-12%7 250
  Čistý úrokový výnos5 0805 911-14%5 143
  Poplatky & provize1 3501 480-9%1 332
  Výnosy z fin. operací8788740%775
Provozní náklady-3 506-3 5120%-3 527
Provozní zisk3 8024 753-20%3 723
  Opravné položky-1 247-26-- 1 379
Zisk před zdaněním2 6254 802-45%2 441
Čistý zisk2 0883 849-46%1 926

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.