Erste: Zvýšení celoročního výhledu, vysoká očekávaná dividenda za tento rok

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Erste oznámila za 2Q 2023 čistý zisk ve výši 896 mil. EUR a překonala tak naše očekávání (785 mil. EUR). Pozitivní překvapení vůči odhadům plyne z vyšších výnosů z obchodování a rozpouštění opravných položek a nižších ostatních nákladů. Na úrovni hlavních výnosových i nákladových položek byly výsledky víceméně v souladu s očekáváním.

Úrokové výnosy meziročně vzrostly o 24 % zásluhou růstu sazeb spolu s pokračujícím růstem úvěrového portfolia (čisté úvěry +7 % r/r). Čistá úroková marže meziročně výrazně vzrostla na 2,46 % (2,15 % ve 4Q 2022), nicméně mírně klesla oproti 1Q23 (2,5 %). Výrazná akcelerace růstu provozních nákladů (+17 % r/r) je dána jak růstem personálních nákladů (+15 % r/r), kde se projevuje růst mezd, tak výrazným růstem ostatních administrativních nákladů (+32 %). Po očištění o mimořádný zisk ve 2Q22 (46 mil. EUR vrácení příspěvku spojeného s koncem rakouských aktivit Sberbank) by byl růst ostatních administrativních nákladů 11 %.

Podíl nesplácených úvěrů byl ke konci kvartálu na úrovni 2,0 % (2,1 % v 1Q23), rozpouštění dříve vytvořených opravných položek pak bylo opět vyšší než tvorba nových.

Management dále na základě dosavadního vývoje upravil výhled pro tento rok, kde očekává přibližně 20% růst úrokových výnosů (doposud 15 %), 9% růst provozních nákladů (beze změny), rizikové náklady maximálně 10 b.b. (doposud max. 25 b.b.) a návratnost vlastního kapitálu (ROTE) více jak 15 % (doposud na horním okraji rozpětí 13-15 %). Ze zisku tohoto roku pak management plánuje vyplatit dividendu ve výši 2,7 EUR (7,9% hrubý div. výnos). Schválení dříve avizovaného zpětného odkupu ve výši až 300 mil. EUR (přibližně 2 % akcií) ze strany ECB se očekává v nejbližších týdnech.

Celkově vnímáme výsledky pozitivně vzhledem k překonání tržního konsensu a zvýšení celoročního výhledu. Vysoká očekávaná dividenda v kombinaci s odkupem vlastních akcií pak dělá z Erste atraktivní dividendový titul. Konferenční hovor k výsledkům společnost pořádá dnes v 9:00 SEČ.

 

Kons., IFRS (mil. EUR)2Q 20232Q 2022r/rOček. J&TKonsensus
  Čisté úrokové výnosy1 7921 44524%1 8051 799
  Poplatky a provize6326005%630635
  Ostatní výnosy23866261%163136
Provozní výnosy2 6622 11026%2 5982 580
Provozní náklady-1 230-1 05017%-1 2071 220
Provozní zisk1 4321 06035%1 3911 343
  Opravné položky8,385--18-53
  Ostatní náklady a výnosy-7-96-93%-45-52
Zisk před zdaněním1 4331 04937%1 3281 238
Čistý zisk89668830%785745

Zdroj: J&T Banka, Erste


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.