Colt CZ: Nová emise VAR/2030 vydána v objemu 1,93 mld. Kč

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Colt CZ Group včera oznámila, že vydala novou emisi dluhopisů VAR/2030 v objemu 1,929 mld. Kč. Colt chtěl vydat emisi v minimálním objemu 1,5 mld. Kč s možným navýšením až na 3 miliardy. Jak už bylo oznámeno dříve, variabilní úrok vyplácený pololetně se určuje jako 1,80 % plus 6M Pribor, což nyní činí 9,02 %. Nominál dluhopisu je 3 mil. Kč. Výnos z emise má být použit na kapitálové výdaje, provozní kapitál či potenciální akvizice. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu pražské burzy. Zprávu považujeme za neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.