Co nás čeká v roce 2023? Jak odborníci nahlížejí na akcie

8-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Marek Ševčík je aktuálně zodpovědný za správu čtyř investičních fondů s objemem aktiv ve výši 5 mld. korun. Na denní bázi vyhledává a selektuje nové investice a následně je začleňuje do portfolia v rámci risk managementu.


Co nás čeká v roce 2023? Jak odborníci nahlížejí na akcie
#Akcie#Ekonomika#Trendy

Který titul můžeme označit za vítěze roku 2022, kdo skončil v poli poražených a kde lze vysledovat další potenciál? Na to odpovídají Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu, a Marek Ševčík, portfolio manažer J&T Investiční společnosti.


Které akciové tituly byste vyhodnotil jako vítěze roku 2022 a které byste označil za propadák roku?

Milan Vaníček: Pokud se podívám na trh jako na globální celek, tak propadákem roku 2022 vnímám technologické akcie, které byly ještě do nedávna miláčky trhu. Jako jednoho kandidáta mohu jmenovat například společnost Meta Platforms, resp. Facebook, která za rok 2022 odepsala 64 %. Důvodem byl všeobecně růst tržních sazeb, které negativně ovlivňují valuace, a v případě Mety současně pokles výhledu na růst tržeb, který pak drtivě dopadá na vysoké valuační násobky nedávno u obdobných titulů pozorované. V případě tohoto titulu existuje více specifických faktorů, ale snažil jsem se poukázat na ty nejožehavější.

Jako vítěze bych vyzdvihl hodnotové nebo defenzivní akcie, které sice neslibovaly tak zářný růst jako technologie, ale v prostředí zvýšených rizik se ukázaly jako pomyslné kotvy. Nesmíme opomenout energetické společnosti, které na pozadí růstu cen energetických komodit přinesly investorům velmi zajímavé zhodnocení. Tedy především ty v zámoří.  

Pokud si omezím pole zaměření na domácí pražskou burzu, protože té se nejvíce věnuji, tak v tomto vymezení považuji za vítěze roku 2022 firmu CZG. Ta za rok 2022 přidala +9 % a včetně dividendy +14 %. Jen připomeneme, že za rok 2021 tato akcie přidala 73 %. Titul táhnou výše silná čísla a všeobecný pozitivní náhled na sektor zbrojařství i ve spojení s konfliktem na Ukrajině. Z menších titulů to pak bylo Primoco s +52 % r/r. V případě Primoca se firmě podařilo předvést rozjezd očekávaných prodejů.

Za propadák roku lze označit titul Pilulka, která za rok 2022 ztratila 61 %. Důvodem je umírnění očekávání na výsledky e-commerce a připuštění slabého růstu v roce 2023.  

Marek Ševčík: Souhlasím s tím, že vloni byly obecně největším propadákem technologie. Dlouhá léta to byl tzv. crowded trade, kdy v nich byli davově zainvestováni téměř všichni. Takový trh je pak náchylný k výrazným negativním pohybům. Tím hlavním impulsem pro pokles cen byl růst úrokových sazeb. Technologie patří mnohdy definicí do růstových akcií. Ty se vyznačují sice vysokým potenciálním růstem zisku, ovšem z aktuální nízké základny. Mnoho z nich je nyní dokonce ve ztrátě. Když takovým firmám zdraží financování, kterým musí živit svůj budoucí růst, pro hospodaření to je citelný zásah.

Vedle nich jsou v kontrastu tzv. hodnotové tituly. Jejich hospodaření zpravidla neslibuje tak výrazný růst, ale nabízí stabilitu a mnohdy i pasivní příjem v podobě dividendy. A sem patří vítězové loňského roku, přičemž za zmínku stojí určitě komoditní tituly. Technologie ale nezatracujme. Vloni si prošly mnohdy až panickým výprodejem, který semlel i kvalitní firmy s vysokými maržemi, růstem zisků a nízkým zadlužením. Zde vidím příležitost pro další období. Sektor jako celek ale bude s velkou pravděpodobností nadále zranitelný.

Který titul nebo jaká událost na trhu vás v roce 2022 osobně nejvíce překvapily?

MV: Událostí roku pro mě byla bohužel ruská invaze na Ukrajinu, která byla a je z mého pohledu zcela neuchopitelná. Tento šok měl výrazný dopad do budoucí investiční strategie a náhled na budoucí vývoj všeobecně.

Titul, který mě nejvíce překvapil, byl v rámci domácího trhu Primoco, které si za rok 2022 připsalo 52 %. Ano, jedná se o relativně malou emisi, ale i tak hlavní pozitivum vidím v tom, že se společnosti konečně začalo dařit a mohla zveřejnit zajímavý výhled a finanční posun na další období.

Naopak negativním překvapením pro mě bylo dění kolem tzv. daně z mimořádných zisků. Bohužel nepřehlednost kolem celé situace se podepsala na vnějším vnímání domácího trhu. Jelikož v domácím případě se tato daň nevyhne ani bankovnímu sektoru, vedle například energetiky, tak měla a má především psychologicky negativní dopad.

MŠ: Možná má člověk tendenci vnímat intenzivněji negativní překvapení, proto mně osobně se vybaví chaotická komunikace ohledně tzv. válečné daně. Navíc Česká republika nešla evropskou cestou, jak bylo původně komunikováno. K evropské cestě jsme navíc výrazně zatížili banky. Čtyři největší společnosti pražské burzy jsou zrovna energetika, respektive ČEZ, a tři bankovní domy. Není možné říct, jaké daně budou v budoucnu tyto firmy platit, proto vidím důvěru v investování na hlavním trhu v Česku jako poškozenou.

Co přesně za křivkou „nahoru – dolů“ u technologických titulů stojí? Budou tyto tituly perspektivní i v roce 2023?

MV: Jak jsem již popsal výše, na technologiích se podepsal nepříznivě všeobecný růst tržních sazeb, které jdou ruku v ruce s restriktivní měnovou politikou. Vyšší tržní úrokové sazby, pokud nejsou vynahrazeny dostatečným růstem zisků, negativně ovlivňují valuace. Restriktivní měnová politika vede mimo jiné i ke zhoršení výhledu na ekonomický růst, což se rovněž negativně promítá do hospodaření technologického sektoru, resp. vybraných firem z tohoto sektoru. Je dobré si připomenout, že část firem jako Meta, Twitter a další jsou závislé na reklamním trhu, který je výrazně ovlivňován ekonomickým cyklem.

Domnívám se, že některé technologické firmy již prošly výrazným poklesem a i valuačně se již začínají jevit jako zajímavé. Avšak zde je zapotřebí provést důkladnou analýzu konkrétní společnosti, protože pokračující restriktivní měnová politika, která tu s námi bude i v roce 2023, bude nadále tlačit na valuace a na ekonomický růst. Z konkrétních titulů jsem již zmiňoval Metu, která vloni prošla výraznou korekcí (−64 %) a i umírněním valuace. Jedním z důvodů, kromě již popsaných, je rovněž netrpělivost investorů s projektem Metaverse, tedy virtuální realitou, který je značně investičně podporován v rámci firmy, ale prozatím nedodává očekávané přínosy. Investor může při současném ocenění Mety zaspekulovat na budoucí atraktivnost projektu Metaverse.

Mezi dle nás zajímavé technologické tituly můžeme zahrnout i domácí firmu W.A.G. Payment Solutions (Eurowag), která se po IPO debutu výrazně propadla a podle nás má zajímavou budoucnost.

Ve výhledu na rok 2023 píšete, že favorizujete bankovní tituly. Banky však čeká výrazná daňová zátěž. Můžete vysvětlit, proč jsou i přesto zajímavé?

MV: Pokud hovoříme o domácích bankovních titulech, tak je vnímáme zajímavé z důvodu jejich valuace, která dle nás odpovídá výraznějšímu ekonomickému propadu a současně dodatečné daňové zátěži z titulu tzv. daně z mimořádných zisků. Očekáváme, že by se měl domácí bankovní sektor vypořádat s případným poklesem ekonomiky relativně dobře, a navíc jsou banky z doby covidové dobře vybaveny opravnými položkami. Zmíněná dodatečná daňová zátěž by navíc neměla dle našich propočtů do výsledků bank až tak výrazně promluvit (předpokládat lze 6 až 13 % z čistého zisku). Pokud se v našem základním scénáři vypořádá domácí ekonomika s případným poklesem relativně rychle a s omezenými dopady, pak by se to mělo projevit i na zájmu investorů o domácí bankovní tituly. Navíc mezi domácí banky počítáme i Erste Group, která v zemích jako např. Rakousko teprve začíná těžit z růstu základních úrokových sazeb, stejně jako tomu bylo v případě domácí dcery v průběhu roku 2022.

Jak v současnosti nahlížíte na čínské akcie, je v nich ještě potenciál?

MV: Čínské akcie nadále vnímám jako rizikové z důvodu možné regulace a přístupu státu především vůči technologickému sektoru. Poslední vyjádření staronového prezidenta investory příliš neujistilo o bezrizikovosti investic do této země. Konkrétně se jednalo o sice jistou podporu pro technologické firmy, ale v rámci odpovědnosti vůči zemi a blíže nespecifikovanou kontrolu koncentrace majetku u jednotlivců. Pro více riziku nakloněné investory se zde již určitě budou objevovat příležitosti, ale kvůli výše zmíněnému bych byl více obezřetný.

MŠ: Nevyzpytatelnost tamních politických rozhodnutí nás brzdí ve vybudování větších pozic. V rámci risk managementu jsme ale část prostředků do Číny alokovali, bavíme se o nízkých jednotkách procent. Potenciál vidím v exitu tzv. zero covid policy, tj. drastických lockdownů. Zároveň není Čína, alespoň prozatím, sužována vysokou inflací, a může si tak pomáhat dodatečnými fiskálními a monetárními stimuly.

Vzhledem k válce na Ukrajině se jeví jako zajímavý zbrojařský sektor. Není už však na nákup akcií příliš pozdě, protože tituly všechen potenciál nacenily?

MV: Zde se domnívám, že trhy ještě nezacenily všechen potenciál, který i z konfliktu na Ukrajině plyne pro zbrojařské firmy. Společnosti jako Rheinmetall, ale i domácí CZG by měly vykázat zajímavá čísla a výhledy na několik let. V rámci tohoto sektoru jsem stále pozitivní.

MŠ: Na bezhlavý nákup to rozhodně není, ceny akcií zbrojního průmyslu už toho dost odpracovaly. Jedna věc je potenciál samotných firem a druhá věc je cena akcií. Ty podle mého názoru už nyní z velké míry reprezentují pozitivní očekávání investorů. Každopádně i tyto tituly podléhají sentimentu a kolísavosti ceny. Třeba nám dá trh možnost dokupovat níže, na současných úrovních ale aktivní nejsme.

Jak byste zhodnotil potenciál pražské burzy? Má smysl se nyní dívat po jejích titulech?

MV: Ano, má. Domnívám se, že jistá pachuť z mimořádného zdanění postupně odezní alespoň u bankovních titulů, které hodnotíme jako zajímavé. Nelze vyloučit, že při vstupu do ekonomické recese banky ještě mohou být pod tlakem, ale o to to bude pro nás znamenat větší příležitost, protože domácí kotované banky vnímáme jako bezpečné a odolné proti tržním výkyvům. Máme zde i zástupce ze zbrojařského segmentu, tedy CZG, kde jsme rovněž optimističtí. Navíc se na pražském parketu začínají objevovat i menší společnosti, které mohou překvapit. Viz zmiňované Primoco.

Proč by neměli klienti ani v tomto období zanevřít na akcie?

MV: Akcie jsou nedílnou součástí investičního portfolia, a když jde trh dolů, tvoří se zajímavé investiční příležitosti. Ano, investor musí být obezřetný a pečlivější ve výběru, ale za to může být odměněn potenciálním vyšším výnosem, který však odpovídá riziku. Tedy investor, který je na akciový trh zvyklý, právě na takové příležitosti čeká. 

MŠ: Při investicích do akcií je třeba akceptovat delší investiční horizont cca pěti let. Jako typ aktiv jsou to právě akcie, co má potenciál v delším horizontu porazit inflaci. Slabší výsledek v kratším časovém úseku jim na potenciálu neubírá, naopak obecně vidíme poklesy jako příležitost k nákupům.

Zpět na úvodní článek: Co nás čeká v roce 2023? nebo pokračovat na související článek: Dluhopisy a zlato.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.