Komerční banka: Projekce výsledků za 1Q

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka zveřejní zítra ráno výsledky za 1Q 2024. Na úrovni čistého zisku očekáváme meziroční propad o 10 % na 3,2 mld. Kč, který je však dán především rozpouštěním opravných položek v 1Q 2023. Na úrovni provozního zisku by banka měla zaznamenat 4% růst.

Čisté úrokové výnosy by měly být mezikvartálně téměř beze změny, meziročně pak o 1 % níže na úrovni 6,3 mld. Kč. Výnosy z poplatků očekáváme na velmi vysoké úrovni (+12 % r/r), tažené především výnosy z prodeje produktů třetích stran (fondy a pojištění). Provozní náklady očekáváme meziročně míně nižší na úrovni 5 mld. Kč. Přibližně 8% nárůst personálních a ostatních administrativních nákladů by měl být kompenzován výrazným poklesem plateb do regulatorních fondů (-33 % na 780 mil. Kč). Podíl nevýkonných úvěrů by měl zůstat na velmi nízkých úrovních bez výraznějších známek zhoršení.

Nepředpokládáme, že by management nyní výrazněji měnil celoroční výhled zveřejněný v únoru ani, že by výsledky přinesly výraznější impulz pro pohyb akcií. Z dlouhodobějšího pohledu valuace na úrovni P/BV (oček. 2024) kolem 1,3x při očekávané návratnosti vlastního kapitálu 11–13 % v následujících letech a více jak 7% hrubém dividendovém výnosu sice stále nějaký prostor k dalšímu růstu nabízí, nicméně od začátku roku již akcie KB přidaly 20 % a se sílícím politickým rizikem zavedení nějaké formy sektorové daně je tento prostor relativně omezený.

Kons.  IFRS (mil. Kč)Oček. 1Q 20241Q 2023r/rKonsensus
Provozní výnosy9 0748 9561 %8 913
  Čistý úrokový výnos6 2746 348-1 %6 283
  Poplatky & provize1 6901 51512 %1 640
  Ostatní prov. výnosy1 11010932 %991
Provozní náklady-4 960-5 007-1 %-4 856
Provozní zisk4 1143 9494 %-4 057
  Opravné položky-207432-148 %-214
Zisk před zdaněním3 9574 442-11 %3 906
Čistý zisk3 1953 559-10 %3 121

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.