Už žádný Trautenberk. Jak Češi a Slováci vnímají milionáře?

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceUž žádný Trautenberk. Jak Češi a Slováci vnímají milionáře?
#Trendy#Wealth report#Úspěch

Představa Čechů o tom, jak vypadá a jak se chová typický milionář, se v posledních letech značně proměňuje. A podílí se na tom i to, že počty dolarových milionářů postupně roste a stále více lidí tak má s bohatými lidmi přímou zkušenost a nikoli jen zprostředkovanou. Aktuálně je totiž takových lidí v Česku a na Slovensku kolem 33 tisíc a jejich počet se za dekádu zdvojnásobil.

Zjistilo to aktuální šetření J&T Banka Wealth Report, které se vedle toho, kam čeští a slovenští dolaroví milionáři investují, věnovalo také jejich koníčkům a tomu, co si o nich myslí ostatní lidé.

„Učinili jsme takový pokus. V běžné populaci jsme se nejprve ptali, jak si představují typického českého či slovenského milionáře. A tam jsme se samozřejmě dočkali mírně zkreslené představy, že jde o zámožné lidi, kteří si užívají peněz, často na úkor ostatních,“ popisuje zakladatel agentury Perfect Crowd Jaroslav Cír, který tradičně pro J&T Banku zajišťuje sběr a analýzu dat pro Wealth Report. „Pak jsme se jich ale zeptali, zda nějakého konkrétního milionáře znají a jací ti lidé vlastně jsou. Najednou byl obrázek úplně jiný. Jde o velmi pracovité, často skromné lidi, kteří mají řadu mimořádných schopností a jsou velmi inteligentní,“ dodal Cír.

Jsou společensky odpovědní

A to odpovídá i naměřeným datům mezi samotnými milionáři, které Wealth Report zveřejnil. „Dolaroví milionáři oproti běžné populaci prokazují například hlubší finanční a investiční gramotnost. A například uprchlickou vlnu vnímají jako příležitost ukázat, že máme nejen srdce a odhodlání pomáhat, ale také jako ekonomickou příležitost a možnost, jak ulevit přehřátému trhu práce,“ uvádí aktuální Wealth Report.

Dolaroví milionáři v Česku a na Slovensku pak také citlivěji vnímají celospolečenské problémy, protože vědí, jak se mohou negativně podepsat na majetku. Podle nich jsou pak největší problémy v Česku a na Slovensku mírně odlišné.

V Česku považují za zásadní společenský problém ceny energií a inflaci, protože jde o faktor, který má nejen největší vliv na změnu bohatství, ale je i hrozbou pro udržení sociálního smíru. S tím souvisí zadlužení státu, do kterého se promítá vedle negativních ekonomických vlivů zejména efektivita státní správy, kterou dolaroví milionáři spolu s nedostatkem lídrů a politické vize kritizují dlouhodobě.

„Obecná populace na rozdíl od dolarových milionářů řeší více i špatnou náladu ve společnosti, korupci a daňovou zátěž. Oproti populaci vidí dolaroví milionáři problémy nejen v současné situaci, ale především ve státu, který by je mohl řešit lépe,“ uvádějí autoři Wealth Reportu.

Slovenské zdravotnictví je problém

Na Slovensku pak celosvětově nepříznivá ekonomická situace nepředčila domácí problémy. Za současné nejpalčivější problémy tak slovenští bohatí označují zejména nedostatek lídrů a politické vize a nestabilitu na politické scéně, to vše spolu s cenami energií a inflací se následně propisuje do špatné nálady ve společnosti.

Podle šetření pak obecná populace je nejvíce ovlivněna vysokými cenami energií a inflací, které vidí jako nejpalčivější problémy současnosti. Zároveň poukazuje také na korupci a pasivitu spoluobčanů. Za problém rovněž označují jak úspěšní, tak populace fungování zdravotnictví, shodují se rovněž v negativním hodnocení slovenské vlády.

Přečtěte si více o výsledcích Wealth Reportu 2022.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.