Pozitivní náladu podpoří oživování ekonomiky

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
V druhém květnovém týdnu se investoři opět zaměří na výsledkovou sezónu a vzhledem k absenci jiných výrazných faktorů se může větší pozornost věnovat pandemické situaci. „Nadále očekáváme, že firemní sektor, respektive jeho výsledky, budou stále pozitivním faktorem pro riziková aktiva,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.


Poslední zveřejněná makrodata rovněž poukazují na pokračující oživování ekonomiky, což by mělo dále podpořit pozitivní náladu. Informace kolem pandemie by měly jen dokreslovat situaci a neměly by již mít výraznější sílu na její ovlivnění. (Samozřejmě pokud se neobjeví např. nová mutace s výrazně nepříznivými syndromy.) „Celkově jsme tedy nadále mírně pozitivní i pro druhý květnový týden,“ dodává Vaníček.

Pokračuje výsledková sezóna

V tomto týdnu bude na domácím trhu pokračovat výsledková sezóna. Za zmínku stojí například úterní ČEZ, který by měl představit 16% meziroční propad EBITDA na 21,6 mld. Kč. Meziroční pokles je způsoben mimořádně vysokým ziskem z tradingu v prvním kvartálu 2020 (5,9 vs. pro letošek oček. 0,5 mld. Kč). Návrh na hrubou dividendu pravděpodobně bude zveřejněn až s pozvánkou na valnou hromadu, tedy ke konci května. „Investoři se zaměří na transmisi rostoucích cen elektřiny do hospodaření společnosti,“ uvádí Milan Vaníček.

Ve středu pak představí fiskální pololetní čísla Stock Spirits. Zde se dá čekat pokračování relativně solidního trendu i přes pokračující pandemii. Domácí spotřeba částečně kompenzuje pokles v segmentu HoReCa. Rovněž ve středu zveřejní čísla i CTP.

Moneta bude v příštím týdnu představovat podrobnosti k připravované akvizici. Bude mimo jiné pořádat 14. 5. sadu konferenčních hovorů, kde bude projekt akvizice finančních aktiv od PPF vysvětlovat. „Lze očekávat, že na akciích může být zvýšená aktivita, která bude zrcadlit buď nadšení, či neochotu akceptovat nabízenou transakci,“ vysvětluje Vaníček.

Makroekonomický výhled

Z makroekonomických zpráv se analytici zaměří v USA na středeční spotřebitelskou inflaci CPI za duben (oček. 3,6 po 2,6 % r/r), páteční maloobchodní tržby za duben (oček. 1,1 po 9,7 % r/r), průmyslovou produkci za duben (oček. 1,3 po 1,4 % m/m) a spotřebitelský sentiment univerzity v Michiganu na květen (oček. 90 po 88,3 bodech m/m).

V Německu se soustředí úterní indexy ZEW, které by měly zaznamenat zlepšení v obou šetřeních.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.