Colt CZ: První den s možností volby akciové dividendy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Dnes (26. 6. 2023) je první den, kdy si mohou akcionáři Colt CZ Group zvolit formu výplaty dividendy v akciích. Toto období potrvá až do 17. 7. včetně. Akcionář, který držel akcie Colt CZ k rozhodnému dni 19. 6. 2023, si může zvolit akciovou dividendu, přičemž má nárok na 1 novou akcii za 27 akcií držených k rozhodnému dni. Pokud akcionář nic neudělá, obdrží automaticky hotovostní dividendu. Nárok na akciovou dividendu má každý akcionář, který k rozhodnému dni držel alespoň 27 akcií. Rozdílová část mezi počtem držených akcií a nejbližším násobkem 27 nižším než tento počet bude vyplacena v hotovosti. Akcionář, který chce akciovou dividendu, musí tuto volbu provést osobně nebo prostřednictvím plné moci v kanceláři společnosti (Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1). Přihlásit se na termín je možné nejpozději 2 dny před návštěvou na https://dividenda.coltczgroup.com/. Doplňujeme, že české právo nepracuje s pojmem akciová dividenda, a proto je prováděna jako úpis nových akcií bez protiplnění. Společnost ještě oznámí výplatní den, ten však nebude později než 19. 9. 2023.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.