ČEZ: KHNP získala evropskou certifikaci pro svůj reaktor

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Korejská společnost KHNP získala pro svůj reaktor APR1000 evropskou certifikaci, která potvrzuje, že je tento reaktor v souladu s evropskými normami. Společnost již měla certifikaci pro svůj větší reaktor, nicméně v rámci tendru na dostavbu Dukovan stát požaduje reaktor o maximálním výkonu 1200 MW, což zmíněný reaktor splňuje. Společnost KHNP je jedním ze 3 uchazečů na dostavbu jaderných bloků v Dukovanech. Dalšími zájemci pak jsou americký Westinghouse a francouzské EDF.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.