O2 CR nabízí mobilní data na měsíc zdarma

1-minutové čtení
J&T specialistaO2 CR v pátek uvedla na svých stránkách nabídku, která počítá mimo jiné s neomezenými daty zdarma do konce dubna. Sama společnost to označuje jako krok vstříc svým klientům v době postižení země novým koronavirem. I přes možný lehce nepříznivý dopad do čísel společnosti se domníváme, že se jedná i o dobrý marketingový tah, kterým může společnost přilákat nové zákazníky. Samozřejmě bude nutné sledovat, jak se k tomu postaví konkurence, ale nabídka neomezených dat a dalších služeb včetně O2 TV (rozšířeno o dětské kanály) může mít z dlouhodobého hlediska pozitivní vyznění.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.